Vilkår & betingelser

Her findes information vedr. vilkår og betingelser for brug af myissue.dk site og services. Læs om reglerne for brugen af MyISSUE (myissue.dk), handelsbetingelserne for køb af serviceprodukter, hvorfor og hvordan vi indsamler og benytter personlige data samt vores juridiske erklæring.

Ejeroplysninger

Ejeroplysninger

myissue.dk
Holbergsgade 26, 2tv
1057 København K
CVR nr.: 34329249

Telefon: +45 50 700 512
E-mail: hello@myissue.dk

Fortrolighedspolitik

1. Brug af personlig data

Denne fortrolighedspolitik fortæller dig, hvordan vi bruger dine personlige data indsamlet via vores hjemmeside. Læs den derfor omhyggeligt.

Udtrykket “personoplysninger” er defineret i EU-direktiv 95/46 / EF om beskyttelse af personoplysninger, og det betyder alle oplysninger, der vedrører dig, og som enten direkte eller indirekte kan bruges til at identificere dig.

I denne fortrolighedspolitik henvises “vi”, “os” og “vores” til myissue.dk (MyISSUE), et kreativt webbureau, der er underlagt dansk lovgivning med hjemsted på adressen:

myissue.dk
Holbergsgade 26, 2tv
1057 København K
Danmark
CVR nr.: 34329249.

“Du” og “din” henviser til en bestemt bruger af hjemmesiden, hvad enten denne er registreret eller ej.

2. Indsamling og brug af oplysninger

a) Personoplysninger

Mens besøgende anonymt kan gøre brug af og søge på vores hjemmeside, indsamler vi identificerbare personlige oplysninger fra brugere, der frivilligt registrerer eller på anden måde tilmelder sig webstedets services. De data, vi indsamler, kan indeholde navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Vi kan kombinere indsamlede personoplysninger fra myissue.dk, med andre oplysninger indsamlet offline til at skræddersy markedsføring eller til andre formål, såsom intern forskning.

For virksomheder, der vælger at købe en serviceydelse eller produkt på myissue.dk indsamles yderligere købsoplysninger som fakturerings-, kredit- og/eller betalingskortoplysninger.

b) Ikke-personlige oplysninger

Vi indsamler visse aggregerede og ikke-personlige oplysninger, når du besøger webstedet. Disse oplysninger vedrører ikke en enkelt identificerbar bruger. Aggregerede og ikke-personlige oplysninger giver os data såsom, hvor mange brugere, der besøger myissue.dk samt hvilke sider, der besøges. Indsamling af disse oplysninger bruges til optimering af webstedets sider og indhold.

Når du besøger myissue.dk-hostede websteder for at søge efter, læse eller downloade oplysninger og content, indsamler vi automatisk standard computerinformation, som din browser sender til et hvert websted, du besøger. Disse oplysninger kan indbefatte data som din IP-adresse, browsertype, sprog, tidspunkt for dine besøg på myissue.dk samt henvisende webadresser. Vi linker generelt ikke standard computerinformation til noget, der gør det muligt for os at identificere brugere, medmindre det gælder håndhævelse af vores regler eller servicevilkår eller for at beskytte vores services, websteder, brugere eller andre.

Google reCAPTCHA 
myissue.dk er beskyttet af Google reCAPTCHA og Googles Politik til beskyttelse af personlige oplysninger samt Googles servicevilkår.

Cookies

Vi kan også indsamle aggregerede og ikke-personlige oplysninger gennem “cookies”.

Cookies er informationstyper, som enhver hjemmeside kan overføre til din browser, og som derefter gemmes i dit computersystem. Cookies returneres til hjemmesiden, når du vender tilbage til det pågældende websted.

Cookies fortæller os for eksempel, om en bruger er en førstegangsbesøgende eller om vedkommende har besøgt myissue.dk før. Cookies fortæller os også, hvilke områder af hjemmesiden der er af største interesse for brugeren. Deponering af cookies kan forbedre din online oplevelse, idet de tillader os at gemme dine præferencer til dit næste besøg på vores hjemmeside.

Cookies kan også måle den generelle aktivitet på myissue.dk, hvilket giver os mulighed for at bestemme, hvilke områder og funktioner, der er de mest populære. Disse oplysninger bruger vi til at forbedre og optimere både sider og indhold på myissue.dk.

Deling af personlige oplysninger

Med forbehold af følgende vil vi hverken videregive eller sælge oplysninger om dig til en tredjepart, der ikke er tilknyttet os medmindre:

(i) det kræves ved lov eller juridisk proces

(ii) det kræves af de retshåndhævende eller statslige myndigheder

(iii) vi mener, at offentliggørelse er nødvendig eller hensigtsmæssig ift. at forhindre fysisk skade, økonomisk tab, overtrædelse af de ’vilkår og betingelser’ der sikre, den enkelte bruger, misbrug af myissue.dk eller i forbindelse med en undersøgelse af mistænkt eller faktisk ulovlig aktivitet.

(iv) vi med rimelighed vurderer, at du har brugt oplysninger fra webstederne til at begå ulovlige handlinger eller handlinger, der kan true sundheden og / eller sikkerheden for offentligheden

(v) vi i god tro mener, at loven kræver sådanne oplysninger.

Vi kan udpege tredjeparts tjenesteudbydere til at administrere og / eller drive visse funktioner eller tjenester på vores vegne. Korrekte resultater kan kræve, at vi overføre de oplysninger, du har indsendt, til tredjepartudbyderen. Funktionerne eller tjenesterne omfatter f.eks. administration af webstederne, levering af markedsføring eller andre tjenester. En evt. overførsel er underlagt fortroligheds- og sikkerhedsforpligtelser.

Vi kan også dele dine personlige oplysninger med tredjeparter for fælles markedsføring og salgsfremstød for produkter, tjenester eller arrangementer, som kan være af interesse for dig. Eventuelle overførsler af personlige oplysninger er underlagt fortroligheds- og sikkerhedsforpligtelser.

Personlige oplysninger indsamlet via webstedet kan yderligere overføres som led i fusion, erhvervelse eller salg af selskabsaktive.

Google reCAPTCHA 
myissue.dk er beskyttet af Google reCAPTCHA og Googles Politik til beskyttelse af personlige oplysninger samt Googles servicevilkår.

Adgangskode til myissue.dk

Første gang du opretter dig på myissue.dk skal du angive en personlig adgangskode. Adgangskoden skal du bruge sammen med dit myissue.dk brugernavn til at logge ind på din profil. Adgangskoden kan ændres på brugerens eller virksomhedens private side, hvis du ønsker det. Ved glemt adgangskode kan du bestille en ny på myissue.dk. Adgangskoden tilhører brugeren/virksomheden, og du er ansvarlig for at gemme oplysningerne om e-mailadresse, brugernavn og adgangskode et sikkert sted. Vi kan ikke holdes ansvarlig, hvis du har mistet din kode, eller hvis du har givet tredjepart adgang til koderne.

Handelsbetingelser

myissue.dk
Holbergsgade 26, 2.tv
1057 København K
Telefon: +50 700 512
CVR nr.: 34329249

Kunde- & Privatlivspolitik

Vi videresælger ikke personlige oplysninger og videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre, de er kun registreret i vores kundekartotek. Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger.

For at du kan indgå aftale med myissue.dk, har vi brug for følgende oplysninger:
. Navn
. Adresse
. Telefonnummer
. E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos myissue.dk og opbevares i op til fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Som registreret hos myissue.dk har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til hello@myissue.dk.

Cookies
På myissue.dk anvendes cookies med det formål at optimere hjemmesiden og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.

Log-statistik
Vi bruger en log-statistik på myissue.dk, hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv.

Logstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere myissue.dk’s hjemmeside.

Forbrugerbeskyttelse

Læs mere om din beskyttelse som forbruger når du køber via en PensoPay betalingsløsning:
https://pensopay.com/mere/forbrugerbeskyttelse/

Klagemuligheder

Ved klage skal vores e-mail adresse angives: hello@myissue.dk samt hjemmesiden du har købt varen på.
En klage over en vare eller tjenesteydelse kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg.
Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus (Link).
For EU-borgere uden for EU skal klager sendes via EU Kommissionens online klageplatform.
ec.europa.eu


Standardfortrydelsesformular

(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)
– Til [her indsættes den erhvervsdrivendes navn, fysiske adresse og i givet fald faxnummer og e-mail-adresse af den erhvervsdrivende selv]:
– Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*)
– Bestilt den (*)/modtaget den (*)
– Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)
– Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)
– Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)
– Dato

Produktoplysninger

myissue.dk er ikke ansvarlige for fejl begået af en tredjepart.
For priser samt produkter, besøg venligst vores side “services“.

Ved købsaftale

De generelle vilkår for tjenester, som beskrives i denne tekst, fastsætter vilkårene for aftalen mellem dig/jer som kunde og myissue.dk. De generelle vilkår gælder for dig/jer som har købt services/produkter på myissue.dk. Hvis du/I har spørgsmål, er du/I altid velkommen til at kontakte os på telefonnummer +45 50 700 512 eller per e-mail hello@myissue.dk.

Betingelserne er gældende i tilfældet, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem dig som kunde og myissue.dk.

Aftalen

Aftalen om køb af produkt indgås mellem den person/repræsentant, der køber et produkt (”du” eller ”dig”) og myissue.dk. Aftalen forudsætter, at du har en gyldig e-mailadresse, et gyldigt betalingskort eller en gyldig faktureringsadresse, samt at du er myndig.

Aftalen gælder kun for produkter/services købt af dig fra myissue.dk. Ingen af dine rettigheder eller forpligtelser iht. aftalen eller dele heraf må herefter overdrages til tredje person uden vores samtykke.

Al kommunikation, herunder servicemeddelelser, varslingsskrivelser, nyhedsbreve, produktændringer, rykker- og inkassoskrivelser, foregår elektronisk til den mailadresse, du har oplyst. Du skal derfor sørge for, at vi altid har din korrekte e-mailadresse. Elektronisk post anses for at være kommet frem til dig, når vi har afsendt e-mailen til din oplyste e-mailadresse. Vi tager forbehold for tastefejl i vores kommunikation og på hjemmesiden myissue.dk

Aftalen består af:

  • Korrekt data om din virksomhed, jf. punktet “Kundeoplysninger og data”
  • Tilbud på opgave, herunder specifik opgavebeskrivelse samt timeestimat for opgaven/opgaverne. Evt. senere tilføjede opgaver vil falde ind under en ny aftale.
  • myissue.dk’s ordrebekræftelse i forbindelse med køb på myissue.dk
  • Gældende generelle vilkår for myissue.dk (denne tekst)
  • Prisliste

Aftalens startdato fremgår af din ordrebekræftelse, som du modtager per mail. Ordrebekræftelsen er sammen med de generelle vilkår og priser grundlaget for Aftalen. I tilfælde af indbyrdes uoverensstemmelse i generelle vilkår gælder første punkt frem for andet punkt og så videre.

Aftalens gyldighed

Aftalen træder i kraft på tidspunktet, hvor du modtager en ordrebekræftelse fra os. Aftalen er bindende for os, når vi har bekræftet din bestilling. Aftalen kan opsiges af begge parter, jf. punktet “Opsigelse”.

Kundeoplysninger og data

Som en del af indgåelsen af aftalen skal du give os oplysninger om navn, navn på virksomheden du repræsenterer, telefonnummer samt en gyldig e-mailadresse, til hvilken vi kan sende dig meddelelser vedrørende dine aftaler.

Det er din pligt straks at opdatere oplysningerne på din myissue.dk profil, hvis du ændrer din e-mailadresse og/eller virksomhedsadresse. Såfremt du ikke straks meddeler os din nye e-mailadresse og/eller virksomhedsadresse, kan vi vælge at opsige aftalen eller begrænse, spærre eller lukke tjenesten samt opkræve betaling for opsigelsesperioden. Du skal ligeledes selv opdaterer virksomhedsprofilen i selvbetjeningen under “rediger profil”, eller meddele os ændringer af dine oplysninger via e-mail til hello@myissue.dk

Eventuelle påførte gebyrer på fakturaer, spærring/opsigelse af abonnement eller overførsel til inkasso i forbindelse med returpost grundet manglende opdatering af e-mailadresse eller flytning, der ikke bliver meddelt os, påhviler dig. En adresseændring og e-mail-adresseændring betragtes ikke som en opsigelse fra din side.

Bestilling og betaling

Alle vores viste priser på hjemmesiden er ekskl. dansk moms.
Prisen på bestillingstidspunktet, er den gældende pris for købet. myissue.dk tager forbehold for trykfejl, prisfejl, moms- og afgiftsændringer.

Bestilling

Når du har afgivet en bestilling, vil du modtage en online bekræftelse samt en bekræftelse pr. e-mail. Hvis du ønsker at modtage en ny kopi af din ordrebekræftelse, bedes du venligst sende os en mail på hello@myissue.dk

Betaling

På myissue.dk foregår betaling via bankoverførsel eller med betalingskort. Bemærk at alle produkter er forudbetalt.

Ønsker du at betale med betalingskort er dette ligeledes en mulighed. Vi accepterer følgende korttyper:

·              Visa/Dankort

·              Visa

·              Visa Electron

·              MasterCard

·              MasterCard Debit

·              Maestro

Ved abonnement bliver det skyldige beløb automatisk trukket fra det betalingskort, du har oplyst. Du vil modtage en bekræftelse på din betaling via e-mail. Betaler du via bankoverførsel vil du ligeledes modtage en bekræftelse pr. e-mail, når vi har registreret din betaling.

Online betaling med kort

Ved betaling med elektronisk betalingskort trækkes beløbet først, når bekræftelsen er afsendt. Der betales via en sikker og krypteret SSL-forbindelse (Secure Socket Layer). Dette betyder at dine kortoplysninger ikke kan læses af udenforstående. Når du handler med et betalingskort, forbeholder vi os retten til at kontrollere, om de anførte oplysninger er sande.

Fortrydelsesret

myissue.dk produkter leveres med en fortrydelsesret på 14 dage fra den dato du modtager odrebekræftigelsen. Er der tale om opdatering af din hjemmeside frafalder fortrydelsesretten når servicen er leveret.

Opsigelse

Du har mulighed for at opsige en evt. aftale ved at kontakte myissue.dk per e-mail eller skriftligt. Du er dog stadig forpligtet til at betale for arbejde allerede udført af myissue.dk.

Klagevejledning

I tilfælde af uoverensstemmelser vedrørende en aftale kan du klage til myissue.dk per e-mail eller telefon. Såfremt du efterfølgende ikke mener, at problemet er løst, bør du sende en skriftlig klage til hello@myissue.dk eller til vores adresse. Senest 14 dage efter vi har modtaget din klage, skal vi bekræfte modtagelsen over for dig. Vi træffer en afgørelse vedrørende klagen hurtigst muligt, og som udgangspunkt senest tre måneder efter, at klagen er indgivet. I specielle tilfælde, som kræver særlige undersøgelser, kan der gå op til seks måneder, før der foreligger en afgørelse.

Eventuelle uenigheder mellem dig og os kan endvidere af begge parter indbringes for de almindelige domstole efter gældende regler herom. Sådanne uenigheder vil blive afgjort i henhold til dansk lovgivning.

Ansvarsfraskrivelse / ansvarsbegrænsning

Brug af og browsing på webstedet er på egen risiko. Hverken myissue.dk eller andre, der repræsenterer eller på anden måde har tilknytning til myissue.dk (herunder brands eller virksomheder med profiler på siden eller parter, der linker til myissue.dk) er ansvarlig for eventuelle direkte, indirekte, særlige eller straffende skader, der opstår som følge af din brug af webstedet.

Indhentet information, som du sender til myissue.dk via e-mail for at registrere eller tilmelde dig, indsendelse af relevante spørgsmål til webstederne og / eller køb af produkter, er underlagt vores privatlivspolitik. Alle uopfordrede anmeldelser, kommentarer eller andre indlæg, herunder ideer, koncepter, teknikker, knowhow og lignende, behandles ikke som fortrolige af myissue.dk, og myissue.dk må anvende sådanne materialer på enhver måde, som den finder passende. Hvis nogen uopfordrede materialer, du giver os, er beskyttet af tredjeparts ophavsret, varemærker eller andre ejendomsrettigheder, accepterer du, at du alene er ansvarlig for at holde myissue.dk skadesløs samt at beskytte virksomheden, dens direktører, medarbejdere og samarbejdspartnere mod eventuelle krav eller handlinger anlagt mod nogen af disse som følge af eller relaterer til vores brug eller besiddelse af de uopfordrede materialer.

Du er ansvarlig for at opretholde fortroligheden af din brugerkontos adgangskode og brugernavn samt for alle aktiviteter, der udføres under dem. Vi har ikke midler til at kontrollere identiteten hos personer, der bruger webstedet, og vil ikke være ansvarlige for tab, hvor dit kodeord eller brugernavn bruges af en anden, medmindre dette skyldes vores uagtsomhed. Du accepterer at underrette os straks via e-mail til hello@myissue.dk, hvis du bliver opmærksom på eller mistanke om uautoriseret brug af din brugerkonto.

Ophavsrettigheder

myissue.dk forbeholder sig alle rettigheder til al materiale/content, der er at finde på vores site, herunder virksomhedsnavn, CVR-nummer, logo, ikoner og billeder, opsætning, koder (CSS, HTML, JavaScript, PHP), vektor illustration af korttyper og tekstformuleringer. Et hvert misbrug eller kopiering af dette vil blive imødegået ved stævning og retsforfølgelse med påstand om straf og erstatning jf. retsplejelovens §225 stk. 2 og §653 stk.1, stk. 2, stk. 8, stk. 10 og stk. 14

Links

myissue.dk er ikke ansvarlig for tredjepartswebsteder, der linker til webstedet. myissue.dk er ikke forpligtiget i forhold til eller ansvarlig for indholdet af websteder, der linker til eller fra webstedet.

Nøjagtigheden af oplysninger

myissue.dk tager rimelige skridt for at sikre nøjagtigheden af de oplysninger, der er inkluderet på webstedet. myissue.dk påtager sig intet ansvar for fejl eller undladelser i indholdet på siden og garanterer ikke nøjagtigheden, fuldstændigheden eller aktualiteten af oplysningerne på disse. Alle oplysningerne på webstedet kan ændres når som helst og uden forudgående varsel.

Prisoplysninger

Alle betalinger sker i danske kroner (DKK), og alle viste priser er eksklusiv moms. Virksomheder kan betale via bankoverførsel eller via betalingskort. myissue.dk anvender sikker betalingssystem ved betaling med betalingskort. myissue.dk sender dine betalingsoplysninger krypteret til 3. part og opbevarer ikke selv oplysningerne. Såfremt betalingen ikke kan trækkes ud fra de angivne betalingskortoplysninger, er det repræsentanten for brandet/virksomheden, der har ansvar for straks at opdatere med betalingskortoplysninger, hvorfra vi kan trække beløbet. Opdateres oplysningerne ikke, vil vi forsøge at trække betalingen fra de eksisterende oplysninger indtil betalingen gennemføres eller oplysningerne opdateres. Repræsentanten er altid selv ansvarlig for at registrere korrekte betalingsoplysninger på den siden “konto” på myissue.dk, da det ellers er misligholdelse af aftalen.

Diverse

Du anerkender og accepterer, at disse vilkår & betingelser sammen med vores privatlivspolitik udgør hele aftalen mellem dig og myissue.dk med hensyn til brugen af webstedet. myissue.dk kan til enhver tid ændre disse vilkår ved at opdatere de tilgængelige informationerne på webstedet. Eventuelle ændringer træder i kraft straks ved opdatering. Ved fortsat brug af webstedet forpligter du dig til at accepterer ændringer og eventuelt reviderede vilkår.

Ved at bruge siden, erklærer du dig indforstået i at overholde vilkårene og betingelserne for brug.

Ved uenighed om indholdet eller brugen af hjemmesiden henvises til dansk lovgivning.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Ønsker du at vide mere om vores forretningsgrundlag, eller vores services, er du altid velkommen til at læse mere på enten vores Serviceside, Blog eller siden ‘Om os‘

Sidst opdateret: 2020 © myissue.dk, Alle rettigheder forbeholdes.

Skal vi tage en snak?

Luk
Log ind
Luk
Kurv (0)

No products in the basket. No products in the basket.